Potreban vam je pismeni ili usmeni prijevod?

Nudimo profesionalne usluge prijevoda sa engleskog jezika na službene jezike u BiH i obrnuto,
sa ili bez ovjere pečatom sudskog tumača. Pored toga, nudimo vam sve vrste usmenog prijevoda (konsekutivno ili simultano prevođenje).


Usluge

Vršmo prevođenje sa engleskog jezika na službene jezike u BiH i obrnuto, sa ili bez ovjere sudskog tumača za fizička i pravna lica.

Usluge prevođenja za fizička lica:
- prijevod lične dokumentacije (rodni list, vjenčani list, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o nekažnjavanju, pasoš, izvod iz banke)
- prijevod dokumentacije za upis u srednju školu ili fakultet (prijepis ocjena, svjedodžbe, diplome, potvrde o završenom studiju...)
- prijevod medicinske dokumentacije (ljekarsko uvjerenje, potvrde o izvršenim testiranjima)
- prijevod ostale dokumentacije.

Usluge prevođenja za pravna lica:
- prijevod statusno-pravne dokumentacije (akt o osnivanju društva, sudska registracija, izvodi iz registara, pravilnici, statuti, uvjerenje o poreznoj registraciji,)
- prijevod finansijske dokumentacije (set finansijskih izvještaja, revizorski izvještaji, poslovni planovi)
- ostala poslovna i tehnička dokumentacija (izvještaji, dokumenti za prijavu na tender).

Naše reference

Mnogobrojni klijenti koji su nam ukazali povjerenje i koji koriste naše usluge godinama:
PPU "Bloom" Sarajevo, JP Autoceste FBiH, Notarski ured Nedžada Kapidžić, Logosoft d.o.o., Irska Ambasada u Sloveniji, Notarski ured "Merdžada Škaljić" Sarajevo, Mikrokreditna Fondacija "EKI", "Markam" Istanbul, Pretis d.d., Telemach d.o.o., Fondacija BIGMEV, Agencija za nekretnine "Prostor" d.o.o, Košarkaški savez BiH, Avaz, Hotel Pahuljica - Vlašić, “FIS” d.o.o. Vitez, NDI - National Democratic Institute, Restoran "4 Seasons Sarajevo", Veyka Construction & Engineering Company, Bushnak Group Saudijska Arabija, NGO "Otvorena mreža", NGO “Srce za djecu oboljelu od raka”, Općina "Centar" Sarajevo, Općina "Stari grad" Sarajevo...


Cjenovnik usluga

Usluge prijevoda sudskog tumača se naplaćuju u skladu sa važećom Tarifom nagrada za rad sudskih tumača u FBiH (Uredba o stalnim sudskim tumačima, „Sl. novine FBiH“, br. 44/06)

NAGRADA ZA PISMENO PREVOĐENJE

Tarifni broj 1.

1) Za prevod pismena sa jednog od službenih jezika Federacije na strani jezik, i to:
- za svako pismeno do 15 redova 10,00 KM
- za pismeno preko 15 redova, za svaki otkucani red 0,75 KM

2) Za prevod pismena sa stranog jezika n a jedan od službenih jezika Federacije, i to:
- za svako pismeno do 15 redova 8,00 KM
- za pismeno preko 15 redova, za svaki otkucani red 0,75 KM

3) Za prevod pismena sa stranog jezika na drugi strani jezik, i to:
- za svako pismeno do 15 redova 12,00 KM
- za pismeno preko 15 redova, za svaki otkucani red 0,75 KM


Napomena:
- Nagrada iz tarifnog broja 1. računa se po redu prevoda otkucanog teksta na pisaćoj mašini ili kompjuteru, s tim što se započeti red računa kao cijeli red.
- Za prevod složenih naučnih i stručnih tekstova i tekstova sa posebnim pismom (arapsko, kinesko, japansko i dr.), nagrada se može povećati najviše do 50%.
- Za pregled i ovjeru prevoda kojeg je izvršila druga osoba, sudskom tumaču pripada polovina nagrade iz tarfinog broja 1.

NAGRADA ZA USMENO PREVOĐENJE

Tarifni broj 2.
1) Za prevođenje izgovorenog teksta s jednog od službenih jezika Federacije na strani jezik i obratno, kao i s jednog stranog jezika na drugi, i to:
- za jedan sat prevođenja 50,00 KM
- za započeti sat 30,00 KM

Napomena:
- U vrijeme utrošeno za prevođenje računa se u vrijeme od dolaska sudskog tumača na mjesto gdje se obavlja prevođenje, pa dok ne prestane potreba za prevođenje

Kontaktirajte nas i tražite ponudu

Ena Mehić
Magistar engleskog jezika i književnosti
Telefon/Viber: +387 (0)61 707 766
E-mail: etumac@gmail.com